OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zamawiający i miejsce realizacji zamówienia– 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. Morągu

14-300 Morąg ul. Przemysłowa 20

NIP 7411444699, REGON 510459057

+48 89 757 26 27 sekretariat@mpec-morag.pl ; dt@mpec-morag.pl

 Tryb postępowania – przetarg nieograniczony o udzielenie zamówienia sektorowego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Morągu; 14-300 Morąg ul. Przemysłowa 20.

 Nazwa inwestycji – Budowa kotłowni opalanej biomasą o mocy 4 MW w Morągu w celu uzyskania systemu efektywnego energetycznie

 Termin i miejsce składania ofert 09.10.2023 r. do godz. 1000 za termin złożenia oferty uznany zostanie termin wprowadzenia dokumentów elektronicznych na podany adres.

 Adres e-mai, na który należy wysłać ofertę –  sekretariat@mpec-morag.pl.

 Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia – Marcin Charzyński tel. 503 970 636 e-mail: dt@mpec-morag.pl

Przedmiot zamówienia – Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie „pod klucz” modernizacji istniejącej Ciepłowni Miejskiego Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Morągu polegające na budowie układu produkcji energii cieplnej z wykorzystaniem OZE (biomasa)

Kategoria ogłoszenia – roboty budowlane

Termin zakończenia realizacji zamówienia – 31.12 2025 r

 Kontakt z Zamawiającym – W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną adres e-mail –

 sekretariat@mpec-morag.pl ; dt@mpec-morag.pl
 1. SIWZ ciepłownia -07.09.2023
 2. PFU ciepłownia – 07.09.2023
 3. Załącznik nr 1-07.09.2023
 4. Załącznik nr 2-HRF-07.09.2023
 5. Załącznik nr 3-OFERTA-07.09.2023
 6. Załącznik nr 4-Wizja-07.09.2023
 7. Załącznik nr 5-Oświadczenie-07.09.2023
 8. Załącznik nr 6-Wykaz robót-07.09.2023
 9. Załącznik nr 7-Wykaz osób-07.09.2023
 10.  Załącznik nr 8- umowa -31.08.2023
 11. Załącznik nr 9 Oświadczenie GK-07.09.2023
 12.  Plan sytuacyjny
 13. Wypis i wyrys z MPZP Morąg
 14. Schemat technologia KR
 15. Taryfa 2022-23 MPEC_Morąg
 16. Zał. 4.1 poziom 0,00 Zał. 4.2 poziom +3,60 Zał. 4.3 poziom +7,20 Zał. 4.4 poziom +13,20 Zał. 4.5 przekrój A-A Zał. 4.6 przekrój B-B