Instrukcja korzystania z BIP

Strona podmiotowa BIP MPEC Sp z o.o. w Morągu została stworzona zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

  • Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej,
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

Użytkownik strony może wybrać zamieszczoną informację w menu przedmiotowym lub tematycznym, znajdującymi się po lewej stronie ekranu. Podzielone one są na grupy. Wewnątrz każdej z grup znajdują się odnośniki do poszczególnych działów. Po kliknięciu na dany odnośnik z nazwą działu, rozwija się strona informacyjna lub lista artykułów.

Umieszczone po lewej stronie w menu głównym w górnej części strony – pole wyszukiwarki – służy do szybszego wyszukania żądanej informacji. W pole to należy wpisać słowo lub słowa kluczowe, a następnie nacisnąć klawisz Enter. Zostanie wtedy wyświetlona lista znalezionych dokumentów i tematów odpowiadająca kryteriom wyszukiwania.

Na stronie BIP MPEC Sp z o.o. w Morągu znajdują się również informacje dołączone w postaci plików do pobrania, do których można dotrzeć za pomocą linków. Pliki te zazwyczaj są publikowane w formacie PDF (Portable Document Format) i odczytywane za pomocą ogólnodostępnego programu „Adobe Reader”.