Biuletyn Informacji Publicznej

Logo MPEC MorągMiejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Spółka z o.o. w Morągu

ul. Przemysłowa 20
14-300 Morąg

Tel. (89) 757 26 27
Fax: (89) 757 20 09

NIP: 741-14-44-699, KRS: 0000071210, REGON 510459057

BDO: 000156643

Przedmiotem działalności spółki jest:

  • WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
  • SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
  • POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKIEM.