Organy spółki

  1. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW
  2. ZARZĄD SPÓŁKI
    Adam Maruszak – Prezes Zarządu MPEC Sp z o.o. w Morągu
  3. RADA NADZORCZA

Krzysztof Januszkiewicz

Stanisław Szmitka

Alicja Grubba