Kapitał zakładowy

Wysokość kapitału zakładowego   –  11 512 977,00 zł.