WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ZA 2022R.

WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

MPEC Spółka z o.o. Morąg

  1. Wartość procentowa udziału ciepła wytworzonego w:

– odnawialnych źródłach energii,

– w kogeneracji,

– ciepła odpadowego  z instalacji przemysłowych

w całkowitej wielkości ciepła dostarczonego w skali roku kalendarzowego do msc.

α DH = 0,0 %

na podstawie Rozporządzenia Ministra Energii z 5 października 2017r Dz. U. z 2017roku poz. 1920

  1. Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej:

W i =1,3

na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015r Dz. U. z 2015r. poz. 376.

  1. Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej:

W P, c = 1,8

na podstawie Rozporządzenia Ministra Energii z 5 października 2017r Dz. U. z 2017roku poz. 1920