Przetarg nieograniczony na wdrożenie e-usług w MPEC Morąg

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
ul. Przemysłowa 20, 14-300 Morąg

ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Wdrożenie e-usług w MPEC Morąg”

Szczegóły w załącznikach:

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1

Formularz oferty – załącznik nr 2

Formularz cenowy – załącznik nr 3

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia – załącznik nr 4

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 5

Wykaz zamówień – załącznik nr 6

Wykaz osób – załącznik nr 7

Grupa kapitałowa – załącznik nr 8

Projekt umowy – załącznik nr 9

Formularz wymagań funkcjonalnych dodatkowych – załącznik nr 10

Procedura montażu ciepłomierzy – załącznik nr 11

Formularz wymagań funkcjonalnych – załącznik nr 12

Aktualizacja 11-05-2018

Formularz cenowy – załącznik nr 3 (aktualizacja)

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 5 (aktualizacja)

Procedura montażu ciepłomierzy – załącznik nr 11 (aktualizacja)

Aktualizacja 14-05-2018

Komunikat

Zmiana ogłoszenia

Formularz cenowy – załącznik nr 3

Aktualizacja 24-05-2018

Usunięto błędnie umieszczony protokół.

Aktualizacja 25-05-2018

Protokół z otwarcia ofert

Aktualizacja 05-06-2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytania:

1. Proszę o podanie wielkości liczników ciepła składających się na 150 szt. Liczników przewidzianych do montaży z modułami telemetrycznymi.

Ad. 1. załącznik